Personale

Herdis Foverskov
Konstitueret leder
Telefon: 2382 5147
E-mail: h.foverskov@videncentret.sdu.dk
Ansvarsområde: Abonnementer trykte og elektroniske, fejlmelding af elektroniske tidsskrifter og databaser, og vejledning i litteratursøgning.

Berit Alving
Bibliotekar D.B., MILS
Telefon: 6541 + lok 1596
E-mail: b.alving@videncentret.sdu.dk
Ansvarsområde: Vejledning og undervisning i referencehåndtering og litteratursøgning

Joan Månsson
Kontorfuldmægtig
Telefon: 6541 +lok 1724
E-mail: joanm@bib.sdu.dk
Ansvarsområde: Bestilling af artikler og bøger. Bestilling af materialer til efteruddannelse.

Johan Wallin
Læge, Forskningsbibliotekar emeritus
E-mail: wallin@bib.sdu.dk

Mette Brandt Eriksen
Forskningsbibliotekar, cand. scient., ph.d.
Telefon: 6550 8355
E-mail: mette_e@bib.sdu.dk
Ansvarsområde: Vejledning og undervisning i litteratursøgning, forskerservices. Barselsorlov fra 20. september 2017. 

Jitka Stilund Hansen
Forskningsbibliotekar, cand. scient., ph.d.
E-mail: jitkastilund@bib.sdu.dk

Anne Lee
Fagreferent for sygeplejefaget, cand. scient. san, sygeplejerske
Telefon: 2165 6406
E-mail: anne.lee@rsyd.dk

Simone Knudsen
IT-studentermedhjælper
E-mail: s-knudsen@videncentret.sdu.dk

Astrid Langhoff Kidholm
Studentermedhjælp

Rebekka Juel Danyar
Studentermedhjælp