Undervisning

Videncentret udbyder følgende introduktioner. Alle kurserne er gratis og foregår i Videncentret.
Nye kursusdatoer kommer i løbet af august.

Tilmelding sker via Plan2Learn.  Du skal oprettes som bruger på Plan2learn, for at kunne tilmelde dig. Hvis du er SDU studerende skal du være opmærksom på at skrive SDU under ansættelsessted og skrive din universitets e-mail for studerende i feltet med arbejdsmail. Du får tilsendt et password til din e-mail, når du tilmelder dig Plan2Learn.

Introduktion til artikelsøgning

Beskrivelse: Kurset er en gennemgang af hvordan du kan søge efter litteratur (primært artikler) i sundhedsvidenskabelige databaser med fokus på PubMed og Embase eller CINAHL. På kurset gennemgås: generelt om litteratursøgning, søgemuligheder, emneord (bl.a. MESH termer) samt hvor og hvorledes en brugerkonto oprettes og søgninger gemmes. Undervisningen består af en præsentation samt direkte søgning. Du er velkommen til at medbringe en computer, men det er intet krav.

Målgruppe: Kurset henvender sig til studerende som skal til at skrive en større opgave eller for dig som har brug for at kunne søge efter sundhedsvidenskabelige artikler. Der er ingen krav for deltagelse i dette kursus.

Husk: Hvis du bliver forhindret i at deltage i kurset er det vigtigt, at du hurtigst muligt melder afbud enten via Plan2Learn, Videncentrets e-mail eller telefon 6541 3557.

Tilmelding til introduktion til artikelsøgning


Udvidet artikelsøgning - tips, tricks og guide til egen søgning

Beskrivelse: Kurset bygger ovenpå kurset Introduktion til artikelsøgning, og består af en kort præsentation med gennemgang af udvidede søgeteknikker og afrapportering af søgehistorier samt individuelle tips og trick til egen søgning.

Målgruppe: Kurser henvender sig til dig som har arbejdet med din egen søgning. Det forudsættes at du har en god forståelse for emneord og fritekstsøgning (dette gennemgås ikke på kurset, der henvises til deltagelse i kurset Introduktion til artikelsøgning). Du skal medbringe egen computer, da du sidder og arbejder med din egen søgning på kurset.

Husk: Hvis du bliver forhindret i at deltage i kurset er det vigtigt, at du hurtigst muligt melder afbud enten via Plan2Learn, Videncentrets e-mail eller telefon 6541 3557.

Tilmelding til udvidet artikelsøgning


EndNote

EndNote workshop: Videncentret afholder en workshop i referencehåndteringsværktøjet EndNote, hvor de vigtigste funktioner demonstreres. På kurset lærer du, hvordan du tilføjer referencer og tilknytter filer (f.eks. PDF'er) til disse referencer. Kurset indeholder en gennemgang af, hvordan du opretter mapper/grupper. På kurset vises samspillet med Word og hvordan du anvender dine referencer, når du f.eks. skriver en artikel (Cite While You Write). Det gennemgås kort, hvordan du ændrer eller tilføjer output styles.

Du skal huske at medbringe en Mac eller PC og du skal have Endnote programmet installeret inden kurset. Installationsprogrammet til EndNote kan lånes på et USB-stik i Videncentret eller downloades fra en OUH-PC under Installation af programmer (det findes under titlen Thomson Reuter EndNote). Studerende på SDU kan downloade EndNote fra Blackboard/E-learn.

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, som er involveret i den praktiske udarbejdelse af videnskabelige artikler, afhandlinger eller forskningsprojekter samt specialestuderende, og som i den forbindelse anvender et referencehåndteringsværktøj.

Tilmelding til EndNote kursus

Covidence - et værktøj til systematiske reviews

Beskrivelse: Covidence er et webbaseret program, som kan anvendes i forbindelse med sorteringen af litteraturen til systematiske reviews (primært RCT’er), metaanalyser eller kliniske retningslinjer. På kurset lærer du at importerer referencer fra EndNote, eller andre referencehåndteringsværktøjer. Du får du trinvis gennemgået arbejdsgangen mellem EndNote og Covidence. Du lærer at anvende Covidence til at sortere og vurdere referencerne. Vi viser til sidst hvordan der kan genereres et flowchart, og hvordan flere reviewers kan inviteres.

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, som er involveret i udarbejdelsen af videnskabelige artikler, afhandlinger, forskningsprojekter eller specialestuderende, og som i den forbindelse allerede anvender et referencehåndteringsværktøj—se evt. Tilmelding til EndNote kursus

Tilmelding til Covidence-kursus


Se også aktuelle kurser og events på Syddansk Universitetsbibliotek