Undervisning

Videncentret udbyder følgende kurser. Alle kurserne er gratis, og foregår enten på OUH eller SDU.

Tilmelding til alle kurserne på Syddansk Universitetsbibliotek. For OUH ansatte sættes fakultet til SUND eller Andet.

Introduktion til artikelsøgning

Beskrivelse: Kurset er en gennemgang af hvordan du kan søge efter litteratur (primært artikler) i sundhedsvidenskabelige databaser med fokus på PubMed og Embase eller CINAHL. På kurset gennemgås: generelt om litteratursøgning, søgemuligheder, emneord (bl.a. MESH termer) samt hvor og hvorledes en brugerkonto oprettes og søgninger gemmes. Undervisningen består af en præsentation samt direkte søgning. Du er velkommen til at medbringe en computer, men det er intet krav.

Målgruppe: Kurset henvender sig til studerende som skal til at skrive en større opgave eller for dig som har brug for at kunne søge efter sundhedsvidenskabelige artikler. Der er ingen krav for deltagelse i dette kursus.


Udvidet artikelsøgning - tips, tricks og guide til egen søgning

Beskrivelse: Kurset bygger ovenpå kurset Introduktion til artikelsøgning, og består af en kort præsentation med gennemgang af udvidede søgeteknikker og afrapportering af søgehistorier samt individuelle tips og trick til egen søgning.

Målgruppe: Kurser henvender sig til dig som har arbejdet med din egen søgning. Det forudsættes at du har en god forståelse for emneord og fritekstsøgning (dette gennemgås ikke på kurset, der henvises til deltagelse i kurset Introduktion til artikelsøgning). Du skal medbringe egen computer, da du sidder og arbejder med din egen søgning på kurset.


EndNote

EndNote workshop: Videncentret afholder en workshop i referencehåndteringsværktøjet EndNote, hvor de vigtigste funktioner demonstreres. På kurset lærer du, hvordan du tilføjer referencer og tilknytter filer (f.eks. PDF'er) til disse referencer. Kurset indeholder en gennemgang af, hvordan du opretter mapper/grupper. På kurset vises samspillet med Word og hvordan du anvender dine referencer, når du f.eks. skriver en artikel (Cite While You Write). Det gennemgås kort, hvordan du ændrer eller tilføjer output styles.

Du skal huske at medbringe en Mac eller PC og du skal have Endnote programmet installeret inden kurset. Installationsprogrammet til EndNote kan lånes på et USB-stik i Videncentret eller downloades fra en OUH-PC under Installation af programmer (det findes under titlen Thomson Reuter EndNote). Studerende på SDU kan downloade EndNote fra Blackboard/E-learn.

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, som er involveret i den praktiske udarbejdelse af videnskabelige artikler, afhandlinger eller forskningsprojekter samt specialestuderende, og som i den forbindelse anvender et referencehåndteringsværktøj.


Covidence - et værktøj til systematiske reviews

Beskrivelse: Covidence er et webbaseret program, som kan anvendes i forbindelse med sorteringen af litteraturen til systematiske reviews (primært RCT’er), metaanalyser eller kliniske retningslinjer. På kurset lærer du at importerer referencer fra EndNote, eller andre referencehåndteringsværktøjer. Du får du trinvis gennemgået arbejdsgangen mellem EndNote og Covidence. Du lærer at anvende Covidence til at sortere og vurdere referencerne. Vi viser til sidst hvordan der kan genereres et flowchart, og hvordan flere reviewers kan inviteres.

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, som er involveret i udarbejdelsen af videnskabelige artikler, afhandlinger, forskningsprojekter eller specialestuderende, og som i den forbindelse allerede anvender et referencehåndteringsværktøj.