Vejledning

Her finder du guides, vejledninger og forslag til hvordan du får mere ud af de ressourcer som stilles til rådighed af Videncentret og Syddansk Universitetsbibliotek.

Databaser

Generel litteratursøgning

Referencehåndtering

Se også vores side om referencehåndtering

Læs mere om søgninger:

Bettany-Saltikov J. How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide. Second edition ed. London: McGraw Hill Open University Press; 2016.

Booth A, Sutton A, Papaioannou D. Systematic approaches to a successful literature review. 2 ed. Los Angeles: Sage; 2016.

Buus N, Munch Kristiansen H, Tingleff EB, Blach Rossen C. Litteratursøgning i praksis: begreber, strategier og modeller. Sygeplejersken. 2008; 108 (10, Tillæg)

Frandsen TF, Dyrvig AK, Christensen JB, Fasterholdt I, Oelholm AM. En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskrift for Læger. 2014; 176(7): 647-51.

Frandsen TF, Christensen JB, Ølholm AM. Systematisk søgning efter kvalitativ litteratur kan styrkes. Ugeskrift for læger. 2017: 179(1): 2-5

Lund H. Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning: redskaber til evidensbaseret praksis. Kbh.: Munksgaard; 2014.